Què és AVEM?

AVEM, l’Associació Valenciana d’Estudiants de Medicina, va ser fundada en 2003 i pertany a una organització de caràcter internacional anomenada IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), una organització fundada en 1951 que representa al voltant de 1’3 milions d’estudiants de 127 països diferents.

IFMSA està afiliada a l’ONU i es veu reconeguda com l’únic fòrum internacional d’estudiants de Medicina. A més a més, manté relacions oficials amb l’Organització Mundial de la Salut des de 1969 i ostenta un nivell “C” en la UNESCO, entre moltes altres afiliacions.

Entre els seus projectes, destaca el programa internacional d’intercanvis professionals clínics i d’investigació que aconsegueixen la xifra de 13.000 places anuals.

En AVEM al llarg de l’any organitzem diferent tipus de jornades i activitats, mitjançant les quals les persones associades obtenen punts; generalment seguint el patró d’ 1h = 1 punt. Al final de l’any es realitza la subhasta d’intercanvis, en la qual les sòcies són ordenades segons els seus punts, és a dir, segons la seua involucració en l’associació i tenen l’oportunitat de triar la destinació en la qual complementar la seua formació acadèmica, realitzant pràctiques clíniques o d’investigació, en diferents països del món.