Junta
directiva

Càrrecs Burocràtics

PRESIDÈNCIA

Daniel
Cobos Urquidi

Representa legal i oficialment a l’Associació Valenciana d’Estudiants de Medicina (AVEM), també convoca i dirigeix les Assemblees Generals i reunions de la Junta Directiva.

A més a més, s’encarrega de diferents gestions burocràtiques que requereix l’associació i de l’adopció d’aquelles mesures urgents que siguen necessàries. També supervisa el treball de la Junta Directiva, col·labora amb els diferents grups de treball i vetla pel bon funcionament d’AVEM.

VICEPRESIDÈNCIA
D’ASSUMPTES EXTERNS

Marta
López Gilberte

Fa costat a presidència en les seues tasques i representa a AVEM en absència de presidència. S’encarrega de coordinar el treball dels diferents grups temàtics i d’intercanvis, així com de solucionar conflictes dins de la junta directiva.

Aquest treball es realitza de manera conjunta amb presidència.

VICEPRESIDÈNCIA
D’ASSUMPTES INTERNS

Aída
Ramos García

Fa costat a presidència en les seues tasques i representa a AVEM en absència de presidència.

S’encarrega preferentment de coordinar el treball de l’equip d’intercanvis, així com de la resolució de qualsevol problema que puga sorgir en la gestió dels intercanvis.

TESORERIA

Mavi
Pérez Méndez

Ordena, autoritza i gestiona els moviments monetaris d’AVEM, junt amb Presidència.

Cerca subvencions, controla i justifica les despeses i ingressos, actualitza el llibre de comptes, realitza els pressupostos i informes econòmics de l’associació. A més a més, realitza i actualitza la llista de socis juntament amb Secretaria.

SECRETARIA

Esther
Ripoll Camps

Realitza els tràmits administratius de l’associació, a més de prendre acta en les reunions de la Junta Directiva i en les Assemblees Generals.

També és qui signa i emet els certificats oficials d’AVEM, i és responsable de custodiar els documents oficials, arreplegar el correu físic i actualitzar l’agenda de contactes.

Grups de
Treball
Temàtics

Programació i
organització d’activitats

SCOPH
Standing Comitee
on Public Health

Programa i organitza activitats que engloben temes relacionats amb la Salut Pública, sent la més important i coneguda la Fira del Dia Mundial de la Salut (DMS).

Tanmateix, també aborda altres temes de gran importància en la societat com ara la salut mental, el canvi climàtic, la nutrició, i la crítica a les indústries farmacèutiques. En relació amb la Salut Global, també organitza activitats per tal de visibilitzar problemes prevalents de salut com poden ser l’ictus, la diabetis, depressió, etc.

Persones al càrrec:
LPO (Local Public Health Officer)

María
Perales
Castells
Mireia
Arrufat
Campos
Carla
González
Torrijo

SCORP
Standing Committee on
Human Rights and Peace

Programa i organitza activitats sustentades en la solidaritat internacional, intercultural i interpersonal.

A més a més, reivindica a través de diferents jornades i activitats que totes les persones han de tindre accés ple i igualitari als drets humans des de la perspectiva de l’equitat, és a dir, donant prioritat a les persones més necessitades. A través de diverses iniciatives i campanyes pretén que tota la societat, inclòs l’estudiantat de medicina, s’unisca per donar suport als grups vulnerables.

Persones al càrrec:
LORP (Local Officer on human Rights and Peace)

Marwa
Cherbal
Andrada
Gergely

SCORSA
Standing Comitee on Sexual and
Reproductive Health including HIV/AIDS

Programa i organitza activitats per tal de promocionar hàbits de salut sexual i reproductiva conscients per a tots els públics, des del coneixement dels gustos i caràcters sexuals propis, fomentant sempre el respecte cap a tots els éssers humans.

La seua tasca és conscienciar de la importància de la salut sexual, divulgant sobre mètodes anticonceptius, pràctiques sexuals segures i accions per a la prevenció de les MTS/ITS (Malalties/Infeccions de Transmissió Sexual). A més a més, organitza jornades sobre feminisme i respecte i inclusió del col·lectiu LGTB+ en la societat.

Persones al càrrec:
LORSA (Local Officer on Reproductive health, Sex and AIDS)

María
Lubomirova
Milinova
Francisco
Javier
Peñafiel
Beltrán

SCOME
Standing Committee on
Medical Education

Programa i organitza activitats relacionades amb l’Educació Mèdica, ampliant coneixements que no es tracten prou en el grau de Medicina i no es troben en els llibres, com per exemple la relació metge pacient i l’exploració mèdica.

A més a més, duu a terme tallers pràctics en la Setmana de l’Exploració i informa l’estudiantat de Medicina sobre el sistema MIR així com alternatives a aquest.

Persones al càrrec:
LOME (Local Officer for Medical Education)

Wusheng
Chen
Somaia
Tahiri
Tahiri

Càrrecs
de suport

Departament de
comunicació i pàgina web

RESPONSABLES DE
COMUNICACIÓ

Claudia
Miranda
Estela
Jordà

Són les persones “influencer” de la Junta Directiva, encarregades de l’elaboració de les publicaciones i missatges a les xarxes socials per tal de promocionar les activitats i jornades dutes a terme per AVEM, així com les Assemblees Generals o qualsevol informació de rellevància per a les persones associades.

A més a més, responen els dubtes que les sòcies puguen fer arribar a través de les nostres xarxes socials.

WEBMASTER

Aitana
Pereira Meseguer

Dissenya, actualitza i gestiona la pàgina web, perquè tot funcione quan els socis s’apunten a les activitats i passen llista.

A més a més, facilita l’accés virtual a totes aquelles aplicacions informàtiques que calguen per al bon funcionament de l’associació.

Equip
d’intercanvis

Organització de la relació entre estudiants
de Medicina d’arreu del món

SCOPE
Standing Committee on
Proffesional Exchange

Promou les relacions i la col·laboració entre estudiants de Medicina de tot el món. A nivell local, en AVEM, s’encarrega de la coordinació dels intercanvis clínics, tant per als estudiants que venen (incomings) com per als que se’n van (outgoings):

  • Ofereix les diferents destinacions de pràctiques clíniques professionals que es concedeixen a l’associació cada any en els diferents països estrangers.
  • Gestiona aquests intercanvis dels estudiants de la nostra facultat.
  • Aconsegueix places en centres sanitaris valencians per a estudiants estrangers, a més d’atendre’ls, buscar-los allotjament i organitzar-los un pla social durant tota la seua estada.

Persones al càrrec:
LEO (Local Exchange Officer)

Patricia
Abellán
Maestre
Verner
Cusenko
Iris
Belástegui

SCORE
Standing Committee on
Reserch Exchange

Promou les relacions i la col·laboració entre estudiants de Medicina de tot el món. A nivell local, en AVEM, s’encarreguen de la coordinació dels intercanvis d’investigació, tant per als estudiants que venen (incomings) com per als que se’n van (outgoings):

  • Ofereix les diferents destinacions de pràctiques d’investigació que es concedeixen a l’associació cada any als diferents països estrangers.
  • Gestiona aquests intercanvis dels estudiants de la nostra facultat.
  • Aconsegueix places en centres d’investigació i laboratoris valencians per a estudiants estrangers, a més d’atendre’ls, buscarlos allotjament i organitzar-los un pla social durant tota la seua estada.

Persones al càrrec:
LORE (Local Officer on Reserch Exchange)

Ángela
Soria
Pitarch
Clara
Calero
Quintana

SCONE
Standing Comitee on
National Exchange

Promou les relacions i la col·laboració entre estudiants de Medicina a nivell nacional. A nivell local, en AVEM, s’encarregua de la coordinació dels intercanvis clínics i d’investigació, tant per als estudiants que venen (incomings) com per als que se’n van (outgoings):

  • Ofereix les diferents destinacions de pràctiques clíniques i d’investigació que es concedeixen a l’associació cada any en els diferents països estrangers.
  • Gestiona aquests intercanvis dels estudiants de la nostra facultat.
  • Aconsegueix places en centres sanitaris valencians així com centres d’investigació i laboratoris valencians per a estudiants nacionals, a més d’atendre’ls, buscar-los allotjament i organitzarlos un pla social durant tota la seua estada.

Persones al càrrec:
LONE (Local Officer on National Exchange)

Sara Fushu
Del Río
Ortega

Comissió
Supervisora

Resolució de dubtes i suport als diferents
càrrecs de la Junta Directiva

ENCARREGATS

María
Orts Mantoan
Nacho
Llopis Mestre
Neus
Vieco Salesa

Serveixen de suport i guia per a la resta de la Junta Directiva. Estan especialment dirigits a persones coneixedores del funcionament d’AVEM i amb capacitat de mediar en conflictes, resoldre dubtes i guiar els diferents càrrecs.

Tenen veu però no vot a les reunions i decisions de la Junta i s’encarreguen també de redactar informes en el cas d’aplicar un règim sancionador. És, per tant, un càrrec al servei de la resta i de les necessitats de l’associació.