Diccionari
de sigles

A — C

AECS

Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (IFMSA-Catalunya)

AF

Formulari d’aplicació (document d’intercanvis)

AG

Assamblea General

AM

August Meeting (General Assembly)

AEMCA

IFMSA-Cádiz

AEMMA

IFMSA-Málaga

AIEME-Valladolid

IFMSA-Valladolid

AIEME-UAM

IFMSA-Universidad Autónoma de Madrid

AIEMUM

IFMSA-Murcia

AJIAMS

IFMSA-Salamanca

AJIEMCA

IFMSA-Cantabria (Santander)

AJIEMS

IFMSA-Sevilla

Associació Valenciana d’Estudiants de Medicina

IFMSA-València

AVIEM-UPV

IFMSA-País Vasc

CA

Carta d’Acceptació (document d’intercanvis)

CL

Comité local

CC

Carta de Confirmació (document d’intercanvis)

CO

Comité Organitzador

D — M

DMS

Dia Mundial de la Salut

FAAR

Fons d’Ajuda d’Assistència a Reunions

FARI

Fons d’Assistència a Reunions Instructives

GdT

Grup de Treball

IFMSA-UCLM

IFMSA-Castilla la Mancha

JD

Junta Directiva

LC

Local Committee

LEO

Local Exchange Officer

LONE

Local Officer on National Exchange

LORSA

Local Officer on Reproductive health, Sex and AIDS

LORE

Local Officer on Reserch Exchange

LORP

Local Officer on human Rights and Peace

LPO

Local Public health Officer

LTP

Leadership Training Programme (programa de tallers de lideratge)

MA

March Meeting

MEIGA

IFMSA-Santiago de Compostela

N — Z

NEO

National Exchange Officer

NMO

National Member Organisation

NOME

National Officer on Medical Education

NONE

National Officer on National Exchanges

NORSA

National Officer on Reproduction health, Sex and AIDS

NORE

National Officer on Reserch Exchange

NORP

National Officer on human Rights and Peace

NPO

National Public health Officer

OC

Organising Committee (també conegut com a CO, Comité Organitzador)

ROI

Reglament d’Ordre Intern

SCOME

Standing Committee on Medical Education

SCORSA

Standing Committee on Reproductive health, Sex and AIDS

SCORE

Standing Committee on Reserch Exchange

SCORP

Standing Committee on human Rights and Peace

SCOPE

Standing Committee on Proffesional Exchange

SCOPH

Standing Committee on Public Health

SWG

Small Working Group (Grup de treball xicotet)

VPI

Vicepresident d’Afers Interns

VPE

Vicepresident d’Afers Externs