Intercanvis

Informació general

AVEM duu a terme dos tipus de programa d’intercanvis internacionals: clínics (SCOPE) i d’investigació (SCORE). També gestiona un programa d’intercanvis nacionals (SCONE).

Aquests estan recolzats per la Federació Mundial d’Educació Mèdica (WFME) i per diverses societats científiques com la Federació de Societats Europees de Neurociència (FENS) i la Federació Mundial de Medicina Familiar (WONCA).

Des de 2003, tots els estudiants matriculats en el grau de Medicina a la Universitat de València poden participar en qualsevol dels dos programes d’intercanvis que AVEM ofereix.

Aquests programes d’intercanvi són gestionats pels propis estudiants de la nostra facultat.

L’Equip d’Intercanvis d’AVEM (amb l’ajuda de la Universitat de València i hospitals/centres col·laboradors) s’encarrega de buscar tutors, allotjament, realitzar els tràmits necessaris i resoldre qualsevol possible incidència d’aquells estudiants que visiten la nostra ciutat.

També és el responsable de tramitar tot allò necessari perquè els estudiants de la Facultat de Medicina i Odontologia puguen visitar altres països.

Gràcies a aquest Programa d’Intercanvis, considerat el major programa de mobilitat estudiantil creat per i per a estudiants, més de 15 mil estudiants de medicina d’arreu del món tenen la possibilitat de participar en un programa de pràctiques clíniques i/o d’investigació anualment.

Les pràctiques que es duen a terme durant el programa de mobilitat inclouen a un tutor que guia i estableix els objectius per a l’alumne durant el període que dure l’intercanvi.

El caràcter dels intercanvis que AVEM gestiona és bilateral: per cada estudiant que té l’oportunitat de conéixer la ciutat de València, els seus hospitals i centres d’investigació; un estudiant de la nostra facultat pot visitar eixe mateix país.

Això permet una relació equilibrada quant a oportunitats, tant els nostres estudiants poden conèixer altres sistemes sanitaris i cultures, com estudiants estrangers descobrir la nostra realitat.

Programes d’intercanvis